Twój koszyk ma wartość:
Twój koszyk jest pusty
Czy napewno chcesz usunąć wszystkie produkty z koszyka?
Wpisz przynajmniej 3 znaki w pole wyszukiwarki
Triumph produkty

Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu jest Spółka:
   

LIBERTY MOTORCYCLES Sp. z o. o.  z siedzibą: 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/213 NIP: 982-038-18-27, REGON 382707019 Zarejestrowaną pod nr KRS: 0000774118 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

+48: 723-960-474

+48: 665-660-176
mail: sklep@triumphakcesoria.pl

 1. Rejestrując się w Sklepie www.triumphakcesoria.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie www.triumphakcesoria.pl  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika w Sklepie www.triumphakcesoria.pl Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 1. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik Sklepu www.triumphakcesoria.pl może wyrazić zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Sklepu www.triumphakcesoria.pl na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.  Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. zm. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wyżej wymienionych materiałów.
 1. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom chyba że będzie tego wymagała realizacja zamówienia przez Partnera Sklepu www.triumphakcesoria.pl, o czym mowa w Regulaminie.
 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 1. Usunięcie przez Administratora na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia świadczenie przez Administratora usług w ramach Sklepu www.triumphakcesoria.pl i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego konta użytkownika ze Sklepu.
 1. Administrator może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli nie zostały przez niego uregulowane wszystkie zobowiązania wynikające z korzystania ze Sklepu www.triumphakcesoria.pl lub gdy swoim postępowaniem naruszył w rażący sposób Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 1. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.
 1. Otwierając konto w Sklepie www.triumphakcesoria.pl Użytkownik zobowiązuje się używać je zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez Użytkownika.


 

 

 
 

Części i akcesoria do motocykli Triumph

 
 
 
Ilość przedmiotów w porównywarce: 0
Przejdź do porównywarki
 
Ilość przedmiotów w wishlist:0
Nowa wishlist
 
Przejdź do wishlist

Brak produktów